Phân tích một cách khoa học
Dựa trên dữ liệu tại ngay nông trại

farming-logo-1

"Aishirizu Morudoai"
(Kĩ thuật hỗ trợ canh tác giảm thiểu thuốc bảo vệ thực vật)

(Note) : Dịch vụ chỉ dành cho thị trường Nhật Bản

Công nghệ cốt lõi đưa ra lời khuyên về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vào thời gian thích hợp khi cây nho cần dựa trên việc giám sát 24 giờ sự thay đổi của dữ liệu môi trường tại ngay nông trại canh tác nho nhờ các kĩ thuật chuyển đổi số (DX).
Lượng thuốc bảo vệ thực vật giảm rõ rệt 1/2 tới 1/3 so với việc dùng thuốc bảo vệ tiêu chuẩn dựa theo kinh nghiệm lịch trừ sâu bọ. (Dựa trên thực nghiệm của công ty).

Nhờ vào điều đó có thể khống chế được thiệt hại do bệnh dịch, Từ đó phân bổ thuốc một cách hiệu quả và giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật.
Chúng tôi khuyến khích canh tác những trái nho cho chất lượng cao bằng việc hạn chế tối đa lượng thuốc bảo vệ cần dùng ở tỉnh Yamanashi - một tỉnh chuyên về rượu vang ở Nhật Bản.

2 dịch vụ chính

Công nghệ giám sát môi trường tại nông trại

・Giám sát môi trường ở nông trại suốt 24 giờ nhờ cảm biến môi trường của Goomomo
・Giám sát các dữ liệu về: Nhiệt độ, độ ẩm,...
・Quan sát dữ liệu liên tục từ máy tính cá nhân(PC), máy tính bảng hay điện thoại dữ liệu

Công nghệ tư vấn giảm thuốc bảo vệ thực vật

・Trước khi trồng, tư vấn các việc nên làm để loại trừ nấm và thời gian nấm phát sinh, tư vấn về đặc tính của nông trại từ các dữ liệu môi trường các mùa vụ trước.
・Trong khi trồng, hệ thống cảnh báo sự phát sinh dịch bệnh từ nấm mốc và đưa ra tư vấn công việc cần để phòng trừ dịch hại trên thực tế.
・Sau khi thu hoạch, hệ thống báo cáo về sự thay đổi của môi trường và các công việc phòng trừ dịch hại.

Danh sách các gói sản phẩm

Công nghệ Giám sát môi trường nông trại

Công nghệ tư vấn giảm thuốc trừ sâu

Cảm biến khuyến nghị

(Note) : This service is for Japan only

MIHARAS®️

Công ty cổ phần điện tử công nghiệp Nishimu

Xem thêm chi tiết